Individualna obuka poslovnog engleskog jezika

Individualna obuka poslovnog engleskog jezika

SAVLADAJTE VJEŠTINU KOMUNIKACIJE NA ENGLESKOM JEZIKU

Da li osjećate strah da samostalno pregovorate na engleskom jeziku? Izbjegavate poziv od stranog klijenta? Potreban Vam je engleski jezik za svakodnevnu poslovnu komunikaciju? Tražite odgovor na pitanje: kako usavršiti engleski jezik, kako poboljšati konverzacijski engleski jezik, kako brzo naučiti fraze na engleskom ili napisati poslovni e-mail na engleskom jeziku. Business Excellence nudi individualni kurs poslovnog engleskog jezika za odrasle 1 na 1.

Naučite kako komunicirati s klijentima, poslovnim partnerima, čelnicima kompanija i institucija i postanite vješti u prezentaciji vizije Vaše kompanije na engleskom jeziku.

Pomoći ćemo Vam da razvijete strateški plan komuniciranja i naučite predstavljati svoje proizvode i usluge na način koji garantuje da ćete privući pažnju i postići uspjeh.

Kako to radimo?

  1. Sastajemo se, upoznajemo se i razgovaramo o Vašim potrebama i ciljevima
  2. Kreiramo posebne teme i program obuke specifičan za Vaše radno mjesto i poslovni kontekst
  3. Obezbjeđujemo materijal koji obuhvata pojmovnik (rječnik stručnih termina, poslovne fraze na engleskom jeziku) i tekstove sa specijaliziranim temama
  4. Obezbjeđujemo individualnu obuku strateške komunikacije na engleskom jeziku kako biste usavršili Vaše vještine i savladali učinkovitu i samouvjerenu profesionalnu komunikaciju

Šta možemo učiniti za vas?

  1. Pružiti Vam obuku iz strateške komunikacije – naučit ćete komunicirati na najbolji način kroz pravi kanal (usvajanje određenog rječnika, terminologije…) i tečno govoriti engleski jezik
  2. Pružiti Vam obuku iz poslovne komunikacije na engleskom jeziku – steći ćete vještine i savladati strategije učinkovite komunikacije putem e-maila i dobro strukturisanih dokumenata na engleskom jeziku (kako napisati email, poruku, upit, žalbu, opis sebe/Vašeg proizvoda/usluge)
  3. Pružiti Vam obuku iz marketinške komunikacije – usavršiti ćete konverzacijski engleski jezik, steći ćete vještine kreiranja i vođenja prezentacija i držanja govora na sajmovima, sastancima, konferencijama, okruglim stolovima
  4. Organizovati individualne časove i obuku za manje grupe do četiri osobe u Vašim prostorijama.