9 glavnih gramatičkih pravila za savršen poslovni engleski jezik

By Business Excellence | Comments: 0 | 17 Juna, 2020

Kako naučiti gramatiku engleskog jezika? Koja su glavna gramatička pravila? Kako usvojiti korisne fraze i zvučati kao nativni govornik? Da, sve su to pitanja koja postavljaju oni koji žele usavršiti engleski jezik.

U nastavku teksta možete pročitati neke savjete i gramatička pravila koja će Vam pomoći da ostavite dobar utisak na sagovornika.

Pravilo br. 1

Koristite Timeline za usvajanje vremena „tenses“ u engleskom jeziku. Ovo je odličan odgovor na pitanje kako naučiti gramatiku engleskog jezika. Timeline je metoda vizualizacije odvijanja radnje.

Ovo su neka od općih pravila gramatike engleskog jezika koja sada možete utvrditi koristeći Timeline.

gramatika poslovni engelski jezik

Present Perfect Tense koristite za radnje koje su započele u prošlosti i povezane su sa sadašnjošću (započele su u bliskoj prošlosti ili imaju uticaj na sadašnjost). Kada donosite odluku o ispravnom vremenu, razmislite da li je ta radnja povezana sa sadašnjošću. Ako nije, onda je riječ o prošlom vremenu (Past Tense):

Our competitors have lowered their prices so we’ll have to do the same.

have never seen such an impressive resume. (Radnja se upravo završila. Možemo dodati i until now na kraj rečenice kao prilošku oznaku za vrijeme koja upućuje da je riječ o Present Perfect Tense-u)
Past Tense: The statement was released and then we got several questions from shareholders.

Past Perfect Tense se koristi za radnje koje su se dogodile prije drugog datog trenutka (radnje) u prošlosti. Kada koristite perfect vremena, obratite pažnju na to da li se radnja desila prije ili poslije (datog trenutka).
By the time I handed in my resignation, I had already been contacted by two different headhunters. (Postoji trenutak u prošlosti u kojem sam dao otkaz, i postoji trenutak prije tog u prošlosti kada su me kontaktirali lovci na talente.)

Future Perfect Tense se koristi za dati trenutak u budućnosti:
will have finished the report by the time you give me the email address. (Future Perfect se koristi za izražavanje radnje „finishing the report“ koji će se desiti prije određenog drugog trenutka u budućnosti odnosno prije no „mi daš email adresu“.

Continuous vremena (Present, Past i Future Continuous) se koriste za radnje koje traju, odnosno kada govornik zna ili osjeća da je za datu radnju bio potreban određeni vremenski period ili dodatni napor da bude izvršena.

Present Continous Tense: They are going through a complex restructuring process so I don’t know if they have any job openings.

Past Continous Tense:was interviewing the second candidate when I got your text message.

Future Continous Tense: In my presentation I will be talking about new market research methods.

Ovdje je bitno razdvojiti šta radite (čime se bavite ili what do you do) i šta radite u datom trenutku (what are you doing) jer je to veoma česta greška u engleskom jeziku.
“What do you do?” – Čime se bavite?
“What are you doing?”- Šta radite (sada)?

 

Pravilo br. 2

Kada naučite neko pravilo, iskoristite ga u vlastitom primjerku rečenice (svaku novu riječ ponovite 15 puta u pisanom i usmenom obliku)

 

Pravilo br. 3

Pasiv se koristi kada želite u prvi plan staviti aktivnost koja se odvija a ne osobu koja vrši aktivnost. Engleski jezik „voli“ pasiv jer kada koristite pasiv pričate o rezultatima radije no o nosiocu aktivnosti. Pasiv je odlična forma kada opisujete određeni problem a ne želite „upirati prstom“ u krivca. Pasiv je formalniji i profesionalniji oblik u situacijama u kojima želite staviti fokus na aktivnost/rezultat.

Pasiv se kreira uz pomoć glagola to be i glagola iz treće kolone (past participle). Na kraju rečenice možete dodati vršitelja radnje ukoliko je potrebno.

The meeting will probably be delayed (by the chairperson).
The report was sent to the wrong recipient.
The email hasn’t been sent yet because of technical problems.
It is recommended that we do more research before launching the product.
It has been suggested that better team work will lead to better results.

 

Poslovni engleski jezik kurs obuka pasiv

Pravilo br. 4

Modalni glagoli kao što su may, might, can, could, shall, should, will, would i predstavljaju tajni sastojak dobrog govornika. Modalni glagoli dodaju značenje glavnom glagolu a često trebate obratiti pažnju na oblike koji zvuče „ljubaznije“ jer se koriste u formalnim prilikama.

Kako ugovoriti sastanak/Arranging a Meeting
Could we meet at _____?
can meet at _____. / I can’t meet at _____.
Should I reserve the conference room?
Might we discuss it over lunch?
The meeting should take about 30 minutes.

Kako voditi online sastanak/Conducting an Online Meeting
Could you please mute your microphone when you’re not speaking?
Can everyone hear/see me?
Before we begin, we should each introduce ourselves.

Kako održati prezentaciju/Giving a Presentation
Might/may I have your attention, please?
Could you please save your questions until the end?
Today, I would like to discuss…
In conclusion, we must find a way to decrease costs/to increase profits/to find our niche/etc.

Kako razgovorati sa kolegama/Speaking to Your Colleagues
might attend the conference. What about you?
could use a day off. What about you?
Can/could I give you some advice?
Can/could I ask you a favor? 

Kako razgovorati sa klijentom ili kupcem/Speaking with a Client or Customer
We would like to set up a face-to-face meeting.
May I offer you …?
It would be my pleasure to…
might be able to…
Would you like to renew your account/subscription?
Could you give us a list of your requirements? 

Kako odgovoriti na telefonski poziv/Taking a Phone Call
Could I ask who’s calling, please?
How may I help you?
Can I take a message?
Should I call back later?
Could you repeat that?

Kako razgovarati sa kandidatom za posao/Hiring an Employee
Can/could you tell me more about your work experience?
You must arrive on time for the interview.
You should submit three references with your application.

 

Pravilo br. 5

Kondicionalna rečenica se sastoji od dva dijela: If rečenice i glavne rečenice i postoje tri vrste kondicionala. Kondicionalne rečenice se često koriste u pregovaračkim uslovima ali pri tome trebate paziti da koristite ispravan i formalan oblik(were umjesto was) kako biste ostavili dobar utisak i zvučali učtivo.

Tip 1 se koristi za stvarne radnje koje se odvijaju u sadašnjosti ili budućnosti.
FORMULA: If + present simple, will/won’t + verb.
If he sends you the report, make sure you let me know.

Tip 2 se koristi za nerealne radnje koje se odvijaju u sadašnjosti.
FORMULA: If + past simple, would/wouldn’t + verb.
If he were hired, I would be his colleague. (If he was hired, I would be his colleague je forma koja se ponekad koristi ali nije dovoljno učtiva/formalna te je bolje koristiti were za sva lica.)
If they raised everyone’s salaries, we would be the first to find out.

Tip 3 se koristi za nerealne radnje koje se odvijaju u prošlosti ili za opis posljedice radnje koja se odvijala u prošlosti.
FORMULA: If + past perfect, would/wouldn’t have + past participle
If he had been my supervisor, I would have told him why I couldn’t reach my target.
If you had told me about the meeting, I would have come.

poslovni engleski jezik

 

Pravilo br. 6

Određeni član the i neodređeni član a (an ispred samoglasnika) su veoma često razlog glavobolje kod nenativnih govornika. Određeni član the se koristi u slučaju kada znamo o čemu je riječ. Sam naziv upućuje na to, kao i to da se koristi za predmete, stvari ili ljude o kojima koje govornik poznaje ili već bili pominjani u istom razgovoru.

I received the email that you mentioned during the meeting. (govorimo o specifičnom email-u)
I don’t like emails that don’t have a subject line. (govorimo o email-ovima općenito)

Član a/an je neodređeni član i koristi se ispred imenica koje imaju opće značenje ili nismo upoznati sa njima. Jedan od najboljih načina provjere da li Vam je potreban član a/an je da rečenicu prevedete na bosanski i ukoliko možete koristiti riječ „neki“, „jedan“ ili „bilo koji“ (važi za sve rodove) ispred date imenice, potreban Vam je neodređeni član.

I need a pencil. Treba mi olovka (Treba bi neka/jedna/bilo koja olovka).
I am an architect.

Pravilo br. 7

Who ili Whom
Who se odnosi na subjekt rečenice: He’s the executive who negotiated the deal. (He negotiated the deal.
Whom se odnosi na objekt rečenice: She’s the client to whom I was speaking. (I was speaking to her.)

Pravilo br. 8

Then ili Than
Then se odnosi na vrijeme: We should send out the email, then wait for their responses.
Than se koristi za poređenje: I would rather extend the meeting than meet tomorrow.
He is taller than me.

Pravilo br. 9

Čitajte tekstove i novosti koje pišu nativni govornici. Čitajte o onome što Vas zanima na engleskom jeziku.

 

Ukoliko Vam je potrebno više savjeta o tome kako savladati gramatiku engleskog jezika na jednostavan način i početi govoriti tečno, pošaljite nam upit na info@be-institute.com.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Šta možemo učiniti za Vas?

Posjedujemo znanje i vještine koje Vam mogu pomoći da budete uspješni. Naš tim čini nekoliko stručnjaka koji blisko sarađuju jer svaka disciplina nadopunjava sljedeću. Naš interdisciplinarni pristup poslovnog savjetovanja povezuje polja istraživanja i analize tržišta, kreiranja sadržaja i strateškog planiranja za kreiranje pobjedničke strategije.

Nudimo sveobuhvatan spektar usluga koji Vaše poduzetništvo uspješno pozicioniraju na tržište.

ARHIVA NOVOSTI